15 de març de 2011
15.03.2011

Per què cremem petroli i carbó?

15.03.2011 | 01:00
Per què cremem petroli i carbó?

El Consell Municipal de Girona es proposa d'emprendre, dins l'àmbit de la seva jurisdicció, un conjunt de disposicions per limitar l'emissió de gasos contaminants a l'atmosfera. Estic segur que pràcticament tothom estarà d'acord amb una iniciativa com aquesta, una altra cosa és l'efectivitat de les mesures concretes que projecta. El fet és que aquest propòsit del consistori gironí respon a la preocupació general que hi ha a causa del canvi climàtic que experimenta el Planeta. Crec que paga la pena de recordar alguns aspectes del tema, perquè s'ha muntat a l'entorn dels problemes ecològics molta ideologia, generalment ben intencionada, però, sovint, equivocada i fins i tot reaccionària o, més ben dit, antimoderna. En aquest sentit, hem de subratllar com a sorprenent la paralització que ha decretat el Tribunal Superior de Justícia de les noves instal·lacions de parcs eòlics, donant la raó a unes entitats empordaneses, adduint motius ambientals.
El clima és un sistema complex i, com a tal, ve determinat per un conjunt de factors alguns coneguts, d'altres per conèixer. El clima a la Terra ha variat constantment des de fa milers i milions d'anys segons ens indiquen els estudis científics. Han existit èpoques més fredes que l'actual, amb glaciacions, i altres de més calentes. Els especialistes ens diuen que estem en una etapa interglacial. Una altra realitat incontrovertible és que, des de fa més d'un segle, la temperatura mitjana del Planeta augmenta progressivament. Aquest fenomen s'ha fet més palès en els darrers trenta o quaranta anys. Els canvis en el clima poden ser deguts a variacions de l'activitat solar o l'augment d'emissions de gasos contaminants que fem els humans. També és possible que l'acció humana se sumi a la que podem considerar com a natural, provinent de l'activitat solar. Determinar això és una qüestió d'especialistes i no dels afeccionats ideòlegs de l'ecologisme, però sigui el que sigui, si es tracta d'un fenomen que depèn del Sol, no sembla que hi puguem fer gaire cosa, mentre que si el factor humà intervé totalment o parcial, llavors esdevé imperatiu emprendre mesures correctives. De tota manera, tant si l'escalfament és degut a l'acció humana com si no, crec que és absolutament raonable minvar tot el que sigui possible l'emissió a l'atmosfera de gasos contaminants i d'estalviar energia: el malbaratament mai no té sentit.
La part més gran de l'energia que necessitem l'obtenim cremant combustibles fòssils i això sembla que és el principal causant de l'agument nociu de l'efecte hivernacle, segons la majoria dels científics. Per tant, seria bo de substituir aquesta font d'energia per altres de no contaminants. Encara hi ha una altra poderosa raó per no malgastar aquests materials, i és que tant el petroli com el carbó són unes fonts inapreciables de matèries primeres. Només cal recordar que, per exemple, n'obtenim els plàstics. D'acord amb aquestes raons, el problema rau a determinar com hem d'obtenir quantitats d'energia, progressivament més grans; perquè no ens hem d'enganyar, cada vegada la humanitat en necessitarà més; només cal pensar en la desitjable millora del nivell de vida dels ?països que ara són subdesenvolupats. Existeixen les energies renovables: l'eòlica, la fotovoltàica, l'obtinguda de les ones marines i altres encara. També disposem de l'energia provinent dels saltants d'aigua, la qual tampoc no està exempta de problemes i, a més, pel que fa a casa nostra, ha arribat pràcticament al límit de la seva explotació possible. Però el que ens diuen les xifres és que, com a molt, de les fonts d'energia renovables no n'obtindrem més d'un 20% de la que ens cal. Tenim encara l'energia que ens proporcionen les centrals nuclears de fissió. Hi ha països com França que hi han apostat a favor d'una manera clara i actualment tenen 19 centrals en funcionament i algunes en projecte; però en altres països, com Alemanya, la força política que hi tenen els ideòlegs de l'ecologisme ha fet que hagin hagut d'aturar el programa nuclear i projectar-ne el desmantellament. El Japó, que ara està d'actualitat per les conseqüències del terratrèmol i del posterior tsunami que ha patit, obté la totalitat de l'electricitat que gasta provinent de centrals atòmiques. Aquest desastre natural que ha succeït ha provocat problemes greus, per bé que fins al moment no catastròfics, d'emissió de radioactivitat a l'ambient.
Evidentment, no existeix cap activitat humana exempta de risc, la qüestió és si és o no raonable d'assumir-lo. Els automòbils són perillosos, provoquen milers i milers de morts i en canvi ningú ha posat en dubte la seva utilitat i ús perquè considerem que els beneficis que ens proporcionen compensen els seus efectes negatius. Que les centrals atòmiques presenten perills, és una cosa evident i que ningú ha de negar. El més greu és que s'hi produeixin accidents que provoquin l'emissió de radioactivitat nociva a l'ambient. Això és el que succeí a Txernòbil i que ara està passant, a menor escala, a la central japonesa de Fukushima. Però hem de tenir en compte que, des de fa força desenes d'anys, funcionen centenars de centrals atòmiques, escampades per tot el Planeta, que no han presentat cap problema. Sumat al perill que poden originar els accidents, hi ha el que planteja el tractament dels residus radioactius que generen els reactors. És, potser, el pitjor defecte d'aquest tipus de tecnologia. De totes formes, els sistemes que s'usen actualment per emmagatzemar els dits residus són força acceptables. L'acusació que es fa sobre la radioactivitat que, suposadament, difonen en el seu entorn les centrals nuclears, és falsa. En el seu funcionament normal no se n'escapa, només es produeix el perill d'algunes petites ?fugues quan hi ha alguna cosa que no funciona prou bé i, llavors, es procuren de resoldre immediatament. Fins aquí els problemes que es deriven de la utilització de l'energia atòmica, ara caldria valorar-ne les virtuts. Les més importants i decisives són que ens permeten d'estalviar el consum de combustibles fòssils i que no envien els gasos a l'atmosfera que provoquen l'efecte hivernacle. Valorant aquest conjunt de fets a favor i en contra de la utilització de l'energia atòmica i, mentre no es trobin uns altres procediments que presentin menys defectes i perills, molts especialistes creuen que la situació actual aconsella decantar-se per utilitzar l'energia que proporcionen les centrals atòmiques; al costat, això sí, de tots els altres procediments que no generen gasos contaminants.
Comptat i debatut, el problema col·lectiu que tenim plantejat rau a decidir, cosa no fàcil, com tractem el tema energètic. Caldria carregar-se de prudència i de sentit comú i no deixar-se portar per pors exagerades. El que passa al Japó pot induir-nos a prendre decisions precipitades poc raonables. Hem de pensar que cremar carbó o petroli, representa, en el fons, un petit accident mediambiental diari.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook