Quiosc Diari de Girona

Diari de Girona

Josep Lluís Micó

Empreses artificialment intel·ligents

Els experts sostenen que en poc temps el mercat podrà comptar amb el personal que necessita per treballar en condicions en l’anomenada intel·ligència empresarial. L’oferta formativa a escala internacional guanya en qualitat i varietat cada dia. Els coneixements bàsics impartits a les universitats estan propiciant que els professionals del futur entenguin l’especificitat de cada organització, encara que les fonts de dades i els instruments de gestió siguin, en general, molt semblants. Els científics de dades utilitzen estadístiques avançades i es valen d’anàlisis predictives per identificar patrons i predir resultats futurs. Per això, han de ser experts en estadístiques informàtiques i matemàtiques. Fins ara, l’excel·lència només s’ha pogut assolir en aquest camp mitjançant màsters o, fins i tot, doctorats. Però si la demanda augmenta, les facultats tendiran a reduir la quantitat de cursos imprescindibles per exercir aquesta funció amb solvència. Els pioners en aquesta àrea ressalten que la intel·ligència empresarial és especialment útil en la contractació i el seguiment de l’activitat de les plantilles i les companyies en conjunt. Tot i això, és habitual que els directius s’acabin frustrant perquè es veuen sepultats per uns continguts que no estan suficientment filtrats. Com conclouen les veus més autoritzades, si aquesta innovació només beneficia els tècnics, la seva implementació no ha estat la correcta.

Compartir l'article

stats