El manteniment i la neteja de la Devesa valdrà 167.970 euros l'any

L´Ajuntament reserva la recollida de fulles, pedres i poda a centres especials de treball

24.06.2016 | 13:06

El manteniment i neteja del parc de la Devesa de Girona costarà uns 167.970 euros l´any (IVA inclòs). La xifra es podria acabar rebaixant segons l´oferta que facin les empreses interessades en obtenir el servei. L´Ajuntament ha obert el concurs públic per als serveis de manteniment i treballs de jardineria per un màxim de quatre anys per un total de 615.073 euros (sense IVA). Inicialment el contracte es farà per dos anys però es podran fer dues pròrrogues d´un any cada una.

El contracte s´ha dividit en dos lots i, per tant, els treballs finals els podrien portar a terme dues empreses. De fet, un dels apartatsestà pensat específicament per ser adjudicats a un centre especial de treball.

Per una banda es liciten les operacions de jardineria que s´han de fer en el parc durant els períodes de l´any i s´especialitzarà en la gestió de jardineria i del manteniment i tractament dels plàtans de la Devesa juntament amb la jardineria integral del recinte esportiu de la piscina. Per altra banda, hi ha els treballs de neteja i complements d´acompanyament del treballs de recollida i retirada de fusta que genera la poda, treure rebrols, retirada de fulles, pedres, brutícia i excrements dels gossos, entre d´altres. Aquest bloc està destinat exclusivament a centres especials de treball sense ànim de lucre.

Pel que fa al primer lot –el manteniment de la jardineria i els plàtans–, el que es valorarà més serà l´oferta econòmica (la meitat de la puntuació), seguit de la qualitat de l´oferta (el quaranta per cent) i les possibles millores que l´ofertant vulgui aportar (el 10% restant).

Pel que fa al bloc destinat als centres especials de treball, el que es prioritzarà serà la qualitat de l´oferta (45 dels cent punts), seguit del número de persones amb especials dificultats d´inserció laboral (30 punts), l´oferta econòmica (20 punts) i les possibles millores (5 punts).

El polèmic parc de Domeny
També s´ha posat a licitació el manteniment del polèmic parc de Domeny. Durant molts anys cridava l´atenció pel fet que el parc estava enllestit però no hi havia cap habitatge. Tanmateix, les construccions encara no hi són, però sí que el parc ha guanyat vida gràcies als usuaris dels barris propers. La licitació es fa per un any per un preu de 55.961 euros (sense IVA) i es podrà prorrogar per un any més pel mateix preu. L´oferta econòmica valdrà la meitat de la puntuació del concurs i l´altra meitat serà la qualitat tècnica del servei (pla de treball, tractament de plagues i millora del sistema de reg).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema