El nou Govern català afronta un dels primers esculls del 2013. Només sis dies després de firmar l'acord de privatització d'Aigües Ter-Llobregat per 1.000 milions, un ens de la mateixa Generalitat obria un interrogant sobre aquesta concessió ja que donava la raó a Agbar davant Acciona -guanyadora de la concessió- en la pugna per la gestió d'aquesta empresa. La polèmica està servida i els partits de l'oposició ja han reclamat al nou exe?cutiu explicacions sobre què ha passat. El PSC fins i tot ha demanat que s'anul·li la concessió a Acciona, de manera que ATLL torni a ser pública com era fins ara. Mentrestant el Govern defensa la seva gestió. Però, qui ha tombat l'adjudicació d'Aigües Ter-Llobregat? Es tracta de l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya que dirigeix Juan Antonio Gallo Sallent.

Dimecres passat aquest òrgan va estimar parcialment un recurs plantejat per Aigües de Barcelona (Agbar), malgrat que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, llavors amb Lluís Recoder com a conseller, va resoldre la privatització a favor d'Acciona. Agbar, liderada per Ángel Simón, considerava que l'oferta de la seva competidora hauria d'haver estat exclosa del concurs, perquè en dilatar l'execució de les obres va poder presentar una oferta més barata. És precisament en aquest punt que l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC) dóna la raó a Agbar en argumentar que "si els altres licitadors haguessin sabut que podrien programar l'execució de les obres més enllà del calendari establert en el plec de condicions, això hagués comportat la possibilitat de modificar les ofertes, no només tècniques sinó econòmiques".

La Generalitat ja ha anunciat que presentarà un recurs contenciós administratiu a la decisió del seu Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals, adscrit al departament de Presidència de l'administració autonòmica. Acciona continuarà amb la gestió del servei mentre la Generalitat espera la resposta dels tribunals. La beneficiària del contracte -que gestiona des de l'1 de gener ATLL- ja ha advertit que prepara accions legals i que reclamarà els 300 milions d'euros abonats fins ara i danys i perjudicis si perd la concessió.

L'OARCC que ha tombat l'adjudicació d'Aigües Ter-Llobregat és un òrgan format per un únic funcionari i de creació molt recent. De fet, va iniciar la seva activitat l'1 de juny de 2012. Un dels objectius de l'OARCC és oferir, en compliment d'una directiva del 2007 del Parlament Europeu i del Consell Europeu, un "òrgan independent per tal d'aportar un element de garantia i independència en l'aplicació de la normativa que regula la preparació i l'adjudicació dels contractes del sector públic".

Una àmplia experiència

Es tracta d'un òrgan administratiu independent en el seu funcionament i que està adscrit al departament de Presidència. El seu director i únic integrant és Juan Antonio Gallo Sallent, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, en Dret i que té un màster de Dret Administratiu per la Uned. A més té una àmplia experiència en totes les fases del procés contractual, ja que és interventor de la Generalitat des del 1999. Gallo va arribar a l'OARCC a través d'un concurs-oposició.

En una "Carta del director" que es pot llegir al web de l'organisme, Gallo explica que la finalitat del mateix és "millorar l'eficàcia que ha de regir els procediments administratius, dictant les seves resolucions en els breus terminis que fixa el Text refós de la Llei de contractes del sector públic amb totes les garanties de qualitat tècnica, imparcialitat i seguretat jurídica". Igualment, afegeix que "l'OARCC vol garantir la transparència i la imparcialitat en la seva actuació. És per això que ens avancem a la Llei de transparència publicant totes les nostres resolucions a la nostra pàgina web, que seran d'accés públic".

Gallo remarca entre els avantatges que suposa la creació d'aquest organisme que els recursos es resoldran de manera ràpida i per un òrgan independent; que aquest òrgan és el mateix per a tot el sector públic de Catalunya; que suposa un estalvi per als ciutadans perquè allibera els funcionaris que abans es dedicaven a la resolució d'aquesta mena de recursos; i que també suposa un estalvi per a les empreses, perquè el recurs a l'OARCC es tramita en un breu termini de temps i no requereix advocat ni procurador.

Segons el seu responsable, l'OARCC serà un òrgan unipersonal "fins que, donat el volum i l'especificitat dels seus assumptes, s'acordi el seu funcionament com a òrgan col·legiat amb presidència i vocalies".