09 de febrer de 2016
09.02.2016

L'Oficina Antifrau detecta 'irregularitats' en la concessió d'Aigues Ter Llobregat

L'OAF creu que d'aquestes 'irregularitats' se'n deriven 'significatives conseqüències en perjudici del servei públic'

09.02.2016 | 20:43

L'Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) constata 'múltiples irregularitats relacionades amb les presumptes prestacions de serveis' d'Acciona Aigua a Aigües Ter Llobregat (ATLL), segons s'indica en l'informe remès aquest dilluns a la Fiscalia Superior de Justícia i a l'Agència Tributària.

L'OAF creu que d'aquestes 'irregularitats' se'n deriven 'significatives conseqüències en perjudici del servei públic' que podrien suposar 'un impacte en la revisió de les tarifes'. La consellera de Presidència, Neus Munté, ha assegurat que aquests 'fets' són 'operacions societàries' que en cap cas han afectat al servei ni han suposat un increment de la tarifa. L'informe de l'Oficina Antifrau s'ha posat en mans de la Fiscalia, l'Agència Tributària, del conseller de Territori i Sostenibilitat, del departament d'Economia i Hisenda i de l'Agència Catalana de l'Aigua.

L'OAC ha emès aquest informe arran d'una denúncia presentada pel sindicat CGT. El secretari general de la CGT, Ermengol Gassiot, ha explicat a l'ACN que l'OAC en el seu informe 'bàsicament el que ens diu és que ens hem quedat curts en la denúncia. En la denuncia, l'Oficina Antifrau constata 'múltiples irregularitats relacionades amb les presumptes prestacions de serveis' d'Acciona i de la seva empresa operadora a l'ATLL de les quals se'n deriven 'significatives conseqüències en perjudici del servei públic'

L'informe assenyala que en definitiva, el cost de les factures d'Acciona Aigua de les que s'han assenyalat 'significatives irregularitats' corresponents als anys 2015, per imports de 7,41 i 4,72 milions d'euros, i les factures dels anys 2013 i 2014, per import total de 691.000 euros, ''tindran un impacte en la revisió de les tarifes''. Un altre fet que destaca l'informe de l'OAC és que en la investigació s'ha constatat que el representant permanent, designat per la Generalitat de Catalunya, el gerent de l'ACA, ''només ha assistit a 9 de les 17 reunions del consell d'administració de l'ATLL''. L'informe considera que aquesta manca d'assistència del gerent de l'ACA ''ha suposat un significatiu afebliment o menyscapte de les potestats de direcció, control i supervisió del servei públic concedit per part de l'Administració i, en particular, el desconeixement en temps i forma de les operacions (societàries) objecte d'examen'.

La consellera de la Presidència, Neus Munté, ha advertit en la roda de premsa posterior a la reunió de l'Executiu català, que els fets que ha revisat l'Oficina Antifrau ja havien estat detectats per la pròpia Agència Catalana de l'Aigua per advertiments dels auditors de comptes. Fruit d'aquesta intervenció de l'auditor, l'ACA va decidir el 2015 posar en mans de l'Agència Tributaria aquestes ''operacions societàries'' que s'havien realitzat sense coneixement ni autorització de l'ACA. Tot i això, Munté ha destacat que aquestes ''operacions societàries'' no havien afectat en cap cas el servei de subministrament de l'aigua ''ni han tingut cap repercussió en el preu de la tarifa''.

La consellera de la Presidència ha anunciat que a partir de la intervenció de l'Oficina Antifrau, el Govern estudiarà les mesures que s'hagin d'emprendre. D'altra banda, en un comunicat emès per Acciona, la companyia adjudicatària del servei reconeix que els endarreriments que es van produir en el moment de la concessió van obligar a ''regularitzar'' els comptes en els exercicis del 2013 i del 2014. Acciona destaca que els auditors d'aquests comptes no van posar cap reserva en els ajustos comptables.

Acciona també adverteix que aquest fet es va posar en coneixement de l'ACA i assegura que ''no ha suposat cap enriquiment injustificat d'ATLL, ni d'Acciona Aigua, ni de cap dels seus socis, ni ha suposat cap perjudici econòmic o fiscal per a l'Administració pública o per als interessos dels ciutadans, en particular per als usuaris del servei de l'aigua''. Acciona afegeix de forma contundent les tarifes de l'aigua ''no s'han vist afectades en cap cas''.Finalment, en el comunicat, Acciona qualifica ''d'infundades i desproporcionades'' les conclusions de l'Oficina Antifrau de Catalunya que sota cap concepte poden acabar amb una reversió del contracte de concessió sobre la base ''d'unes consideracions que són absolutament falses''.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook