El Departament d’Educació crearà 4.215 noves places d’FP de grau mitjà per fer front a l’increment «excepcional» de la demanda que s’ha registrat per al curs vinent. La tendència dels darrers anys era d’un augment d’entre un 1,5 i un 2% pel que fa a les sol·licituds, però enguany ha estat d’un 23%. Això ha fet que al voltant d’uns 10.000 estudiants es quedessin sense plaça en la seva primera opció, xifra que ha canviat ja que part d’ells també havien fet sol·licitud de plaça a batxillerat i es poden haver decantat per aquesta opció. Per donar-hi resposta, Educació crearà 60 nous grups i n’augmentarà la capacitat en 433 més. Hi haurà també uns 150 professors més dedicats a la formació professional.

El conseller d’Educació, Josep González-Cambray, va valorar ahir que la situació viscuda és «excepcional». D’una banda, hi ha entre un 25 i un 30% d’alumnes que no provenen de quart d’ESO. Són persones majoritàriament amb més de 20 anys i que decideixen tornar a la formació postobligatòria. Cambray va afegir que la situació econòmica i laboral també és una de les explicacions, ja que molts joves veuen que és bon moment per formar-se. A més, el curs vinent es produirà el pic en quant a estudiants en edat de cursar aquests estudis i, per últim, el conseller veu l’alta demanda com el resultat de les campanyes de prestigi de l’FP que s’han fet en els darrers anys.