Xavier Aldeguer, director general de Transferència del Coneixement

ddg.

El metge i investigador gironí Xavier Aldeguer Manté va ser nomenat ahir com a responsable de la nova direcció general de Transferència del Coneixement. També Xavier Quinquillà va ser anunciat nou director general d’Impacte Territorial i Social del Coneixement.

El Departament de Recerca i Universitats, dirigit per Gemma Geis, va tancar així la seva estructura. La nova direcció general liderada per Aldeguer tindrà com a principals funcions assessorar i donar suport tècnic en l’àmbit de les competències del Departament als agents clau de l’escosistema de transferència i innovació de Catalunya per a garantir un sistema adequat i coordinat i consolidar programes de valorització en la recerca i les universitats per als agents públics.