El departament d’Acció Climàtica donarà ajuts per valor de gairebé 150.000 euros a quatre comunitats de regants de les comarques gironines, per tal de millorar i modernitzar les seves xarxes de regadius en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya. Aquests ajuts, corresponents als anys 2022, 2023 i 2024, permetran realitzar una inversió global superior als 24 milions d’euros a les comunitats de regants de tot Catalunya. En el cas de la província de Girona, es faran obres per un valor total de 310.208 euros.

El 78 per cent dels diners correspondran a obres de modernització integral per un import d’ajut total de prop de 8,9 milions d’euros; i el 22 per cent restant a obres de millora i modernització per un import d’ajut total de 2,5 milions d’euros.

L’objectiu d’aquesta línia d’ajuts és fomentar la realització de les obres i les instal·lacions de les xarxes col·lectives de reg.

Augmentar l’eficiència

Així, les actuacions previstes tenen com a finalitat modernitzar les instal·lacions i aplicar noves tecnologies que augmentin l’eficiència del transport, la distribució i l’aplicació del reg als conreus. Amb aquestes actuacions, les Comunitats de Regants podran realitzar importants estalvis d’aigua i d’energia que permetran fer front a més garanties en episodis de sequera.