Quiosc

Diari de Girona

Augmenta el risc d’inundacions a les conques gironines pel canvi climàtic

El Govern català invertirà 140 milions per tal de prevenir-ho

El Ter desbordat a Girona, en una imatge d'arxiu Oriol Puig

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha advertit que, en els propers sis anys, incrementarà el risc d’inundació a diverses conques internes dels rius gironins com a conseqüència del canvi climàtic. L’ACA ha posat ara a informació pública el pla de gestió per intentar atenuar aquest risc, que suposarà una inversió de més de 140 milions d’euros al conjunt de Catalunya, que inclou actuacions destacades a les comarques gironines.

Les mesures que planteja el pla són actuacions de restauració, reducció de la vulnerabilitat de les infraestructures, actuacions per a la millora del drenatge urbà i la millora de la capacitat predictiva, entre altres. Es tracta de mesures que es desenvoluparan entre aquest 2022 i el 2027 a les zones internes de Catalunya, on la Generalitat té plenes competències.

Les actuacions previstes per als pròxims sis anys consistiran en mesures per a prevenir el risc d’inundacions (ordenació territorial, reducció de la vulnerabilitat dels béns afectats, millores en el drenatge urbà), mesures de protecció (gestió de la conca, actuacions a les lleres, gestió de l’aigua superficial), actuacions de preparació davant d’inundacions (predicció d’avingudes, Plans de Protecció Civil, accions de conscienciació i preparació), mesures de recuperació i revisió post-inundacions i altres accions centrades en a promoció de la innovació i la recerca.

Entre les iniciatives que es portaran a terme específicament per les comarques gironines hi ha les actuacions per a la gestió de les motes i la reparació de zones inundables a les conques de la Muga i la Mugueta (4,5 milions d’euros), al Ter-Daró (4,5 milions d’euros) i a la Tordera (17 milions d’euros). També es faran actuacions de protecció davant d’avingudes a les conques de les rieres de la Costa Brava Sud per valor de 3,7 milions d’euros, entre altres.

Augmenta el risc d’inundacions a les conques gironines pel canvi climàtic

Segons explica l’ACA, el pla és un instrument de planificació multisectorial que inclou tots els aspectes de la gestió del risc d’inundació. El seu objectiu és poder habilitar una tasca de coordinació entre diversos organismes i, per tant, incorpora mesures en matèria d’aigües, costes, protecció civil, ordenació del territori i urbanisme, protecció ambiental, assegurances i agricultura, que són competència de diverses administracions sectorials.

Així mateix, el pla també defineix una sèrie d’objectius generals, com la millora de la capacitat predictiva davant d’avingudes, incrementar la percepció del risc d’inundacions i millorar en el coneixement de les estratègies d’autoprotecció entre la població, incrementar la coordinació entre administracions, reduir el risc, millorar la resiliència i disminuir la vulnerabilitat dels elements ubicats en zones inundables, entre d’altres.

Una de les característiques del pla, segons consta en el document, és que cap de les mesures proposades ha d’afectar negativament altres demarcacions hidrogràfiques, tot regint-se per un principi de solidaritat. Si s’ha de tirar endavant alguna mesura que afecta alguna conca no gestionada per la Generalitat, sempre s’intentarà arribar prèviament a un acord.

Compartir l'article

stats