El Tribunal Superior de Justícia reconeix el dret dels treballadors de les universitats públiques a percebre part de la paga extra del Nadal de l'any passat. En una sentència, el TSJC emplaça les universitats públiques catalanes a abonar la part proporcional des de la meritada a data 15 de juliol del 2012, a les 12.000 persones afectades entre personal d'administració i serveis laborals (PAS laboral) com el personal docent i investigador (PDI laboral) de les set universitats públiques catalanes: la Universitat de Barcelona (UB), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Universitat Pompeu Fabra (UPF), Universitat de Girona (UdG), Universitat de Lleida (UdL), Universitat Rovira i Virgili (URV).

La sentència recull que en aquest cas el reial Decret 20/2012 -que va entrar en vigor el 15 de juliol del 2012- estableix la supressió de l'import que correspondria entre l'1 de gener i el 31 de desembre, "de tal manera que a data de 15 de juliol del 2012 els treballadors ja haurien cobrat la part proporcional de la paga extra meritada" fins aleshores i que la seva supressió "no afectarien els imports vinculats al dret de la retribució litigiosa".

A més, recorda que "en cap de les disposicions" no s'estableix l'aplicació retroactiva de les quantitats ja meritades, i que per tant, les "retribucions totals anuals" s'han d'entendre com les parts no meritades i no a la part ja meritada.

La sentència -redactada pels magistrats José Quintana, José Quetcuti i Gregorio Ruiz i interposada per la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya i l'UGT- no és ferma i es pot recórrer al Tribunal Suprem.

Acomiadament nul a la UPF

D'altra banda, el sindicat CCOO ha informat que el Jutjat Social número 3 de Barcelona va declarar nul el divendres passat l'acomiadament d'un delegat sindical del centre. Segons el sindicat, la sentència "aprecia indicis raonables de represàlies per exercir les funcions de delegat de personal a un professor associat del Departament de Ciències Polítiques i Socials".

Ara, el professor haurà de ser readmès per la UPF i tindrà dret a percebre els salaris pendents des d'aleshores.