La compravenda d'habitatges a la província de Girona ha crescut un 9,69 per cent en el primer semestre de l'any. Segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), fins al mes de juny s'han registrat un total de 3.632 operacions de compravenda a la demarcació, 321 més que en la primera meitat del 2012. Les xifres també milloren quasi un 9 per cent en el conjunt de Catalunya mentre que l'increment d'operacions de compravenda d'habitatges a l'estat espanyol ha crescut un 5,1% durant els sis primers mesos de l'any, quatre punts percentuals menys que a Catalunya.

Aquest increment d'operacions durant la primera meitat de l'any està relacionat amb l'"efecte crida" a principis de l'exercici davant la fi de la deducció per la compra i l'augment de l'IVA que grava la venda d'immobles nous del 4 al 10 per cent. D'aquesta manera, el gener es van registrar a Girona un total de 934 operacions, un 45,71 per cent més que en el mateix període del 2012. L'estadística, no obstant, reflexa una frenada en la compravenda d'habitatges el juny quan es van tancar un total de 563 operacions, el que representa un descens intermensual del 10 per cent tot i que en taxa interanual, s'aconsegueix un increment del 16 per cent. Un panorama diferent es dibuixa en el conjunt d'Espanya on el nombre d'operacions de compravenda d'habitatges va caure un 5,5% al juny en comparació amb el mateix mes de 2012, en el seu segon mes consecutiu de descensos, tot i que manté un avanç en el primer semestre l'any del 5,1%.

El director del Gabinet d'Estudis de pisos.com, Manuel Gandarias, considera que "un dels aspectes més destacats d'aquest nou pas enrere en l'estadística de compravendes és l'assenyalada caiguda de l'obra nova davant de la segona mà" a causa de la major càrrega impositiva de l'habitatge nou. De la mateixa manera, el director de desenvolupament de Negoci i Màrqueting de la taxadora Tinsa, Raúl García, apunta que aquestes dades demostren que "el mercat continua sense presentar símptomes de millora, exceptuant les operacions que es poden dur a terme per part d'inversors", així com per "les compres que procedeixen de demandants estrangers". Per la seva banda, des del portal immobiliari idealista.com s'assenyala que les dades del mes de juny són "un ròssec en l'ajust del mercat immobiliari", tant en volum d'operacions com en preu, que continuarà a mitjà termini.