11 de agost de 2016
11.08.2016

Descobreix la millor manera de gestionar els estalvis

Saber administrar els nostres ingressos és fonamental per poder ser independents de les entitats financeres

12.08.2016 | 07:22
Descobreix la millor manera de gestionar els estalvis

Moltes vegades no ens queda cap més remei que recórrer a les entitats financeres perquè gestionin els nostres estalvis, el que comporta un risc per a l'autonomia econòmica. Saber administrar els nostres ingressos i despeses del dia a dia és fonamental per poder ser independents dels bancs i agents econòmics externs.

Perquè puguis gestionar els teus diners d'una forma més lliure i sense lligams, et detallem alguns consells que milloraran la teva independència econòmica:

1. Avaluar i comparar les necessitats

A l'hora d'obrir un compte en una entitat financera, és recomanable plantejar-se quines són les necessitats que es tenen i per a què es necessita el compte. Depenent de la resposta, s'han d'estudiar les condicions de les diferents ofertes i triar la que millor s'adeqüi al perfil de l'usuari després d'haver-les comparat.

No s'ha d'obrir el mateix tipus de compte si el que es vol és estalviar, que si el que es pretén és gestionar a través seu les despeses ordinàries o simplement mantenir els diners en un lloc segur.

2. Fixar objectius a curt termini

Si el que es vol és estalviar, caldrà establir petites fites a curt termini. Ha de començar-se per quantitats petites i anar augmentant l'objectiu.

Si no es compleixen les metes, caldrà dur a terme un reajustament en la part del pressupost dedicada a despeses extraordinàries o plantejar-se, si cal, canviar d'entitat o compte bancari a una que cobri menys comissions o generi més beneficis.

3. Estar informat

Un altre requisit per poder ser autònom a l'hora de gestionar els diners personal és la informació. És important estar al dia de les notícies econòmiques nacionals i mundials però també de les de l'entitat financera de la qual s'és client.

És fonamental prestar atenció als correus o cartes que el banc envia ja que poden contenir informació rellevant sobre canvis en la gestió o en les comissions.

A més, perquè la gestió sigui més àgil, és també recomanable conèixer les funcions i aplicacions de la banca electrònica que l'entitat ens ofereix i altres aplicacions financeres que ens puguin ser d'utilitat.

4. Tenir el control dels comptes

Controlar quines són les despeses i els ingressos diaris i mensuals és essencial, apunten des de Self Bank, que recomanen conèixer quines són les comissions que les entitats financeres cobren per cada transacció i saber quants diners es té disponible en cada moment.

5. Evitar delegar en altres persones

Si el que es busca és ser realment autònom en el tema financer, és imprescindible no delegar en qüestions econòmiques.

Deixar que sigui una tercera persona qui administri els diners, o el de la teva família, pot generar una situació de dependència alhora que provoca una pèrdua d'habilitats financeres.

Per tenir un major control sobre els diners, s'ha de conèixer tot referent a la situació econòmica personal, les entitats de les que s'és client i sobre els objectius que es persegueixen. Tenint en compte tot això, només pot ser un mateix l'encarregat de prendre qualsevol decisió, per petita o insignificant que sembli.

6. Dissenyar un calendari de previsions

Comptar amb un calendari de previsió de despeses ajuda a planificar-se. En aquest s'han de apuntar les despeses extraordinàries més probables, com un 'plus' per a regals per Nadal, casaments o comunions, les despeses per a les vacances o la revisió periòdica del cotxe.

7. Establir un pressupost

És important establir un pressupost mensual per a les despeses fixes com el lloguer, les factures de l'aigua i el gas, la llum o Internet. Però també cal tenir i compte les despeses imprevistes o les ocasions especials. En tot cas, els experts de Self Bank adverteixen que perquè la nostra economia no es vegi afectada, les compres a llarg termini mai han de superar el 36% de l'ingrés brut de l'usuari.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook