27 de gener de 2018
27.01.2018

La pensió mitjana a Girona augmenta un 2,3% i és la que més creix de tot l'Estat

La pensió mitjana de jubilació assoleix els 965 euros mentre a l'estat espanyol arriba als 1.074 euros · El conjunt del sistema de pensions contributives a les comarques gironines va atendre al gener 156.082 persones, l'1% més que l'any 2017

27.01.2018 | 00:30

El nombre de pensionistes a les comarques gironines al gener es va situar en 156.082 de persones, xifra que representa un increment de l'1% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons les dades facilitades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), adscrit al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

La pensió mitjana a a les comarques gironines al gener es va situar en 853,06 euros, amb un creixement del 2,3% en relació amb al gener del 2017. Les comarques gironines van ser la demarcació on més han crescut respecte l'inici de l'any passat.

La mitjana de pensió a l'estat espanyol al gener es va situar en 930,27 euros, amb un increment de l'1,82% en relació amb el gener del 2017.

La pensió mitjana contributiva de jubilació es va situar a l'Estat en 1.074,83 euros i a Catalunya en 1.093,09 euros. En el cas de Girona la jubilació mitjana es queda en 965 euros.

El conjunt del sistema de pensions contributives espanyol (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i ajuts familiars) va atendre al gener 9.572.422 persones, l'1,13% més que l'any passat.

La Seguretat Social va destinar en el present mes de gener la xifra rècord de 8.904,9 milions d'euros al pagament de les pensions contributives, gairebé un 3% més que en el mateix mes de 2017, segons dades publicades aquest divendres pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

La despesa global del conjunt de pensions va arribar a superar el 8% interanual en l'avantsala de la crisi. Després de 17 mesos pujant a taxes interanuals superiors o iguals al 3%, l'octubre de 2017 es va baixar fins al 2,97% per tornar a superar el 3% al novembre. Al desembre, la taxa de creixement es va moderar lleugerament, fins al 2,99%, i ara el gener de 2018 ha tornat a moderar-se fins al 2,97%.

La major part dels més de 8.904 milions d'euros destinats a pagar la nòmina de les pensions va anar a parar a les pensions de jubilació, amb 6.324,1 milions d'euros (+3,6%), seguides de les pensions de viduïtat, a les quals es van dedicar 1.536,6 milions d'euros (+1,3%).

Per la seva banda, a les pensions d'incapacitat permanent es van destinar 892,7 milions d'euros (+1,28%), les d'orfandat van suposar 129,2 milions d'euros (+1%) i les pensions en favor de familiars van totalitzar 22,2 milions d'euros (+4,2%).

Dos anys d'augments

El nombre de pensions va avançar al gener un 1,1% respecte al mateix mes de 2017, fins a 9.572.422 pensions. Encara que la taxa de creixement interanual de gener no és de les més altes dins la sèrie històrica de l'última dècada, amb ella ja s'acumulen 24 mesos consecutius de creixements superiors a l'1%.

En termes mensuals, el nombre de pensions va baixar un 0,1% al gener, amb gairebé 9.400 pensions menys que al desembre.

Del total de pensions, més de la meitat, 5.883.810, van ser pensions de jubilació, amb un repunt de l'1,7% respecte a gener de 2017, mentre que 2.359.665 eren pensions de viduïtat (+0,03%), 949.857 d'incapacitat permanent (+0,7%), 337.848 d'orfandat (-0,2%), i 41.242 a favor de familiars (+2,4%).

La pensió mitjana de jubilació es va situar a l'inici del present mes en 1.074,83 euros mensuals, un 1,9% més que en el mateix mes de 2017.

Per la seva banda, la pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes de pensió (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars) es va situar al gener en 930,27 euros mensuals, la qual cosa suposa un augment interanual de l'1,8%.

En concret, la pensió mitjana de viduïtat es va situar en el primer mes de l'any en 651,2 euros mensuals, un 1,3% més que en igual mes de l'any passat, mentre que la d'incapacitat permanent va aconseguir una quantia mitjana de 939,84 euros mensuals, amb un increment interanual del 0,5%.

Així mateix, la pensió mitjana d'orfandat va ascendir a 382,5 euros mensuals, un 1,2% més que el gener de 2017, mentre que la que es rep a favor de familiars es va situar en 540 euros al mes, amb un repunt de l'1,7%.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook