Les famílies de més de 9.500 alumnes d'escoles concertades a Girona hauran de retornar a Hisenda les deduccions per donacions irregulars. En casos puntuals, el Govern espanyol ha detectat «donacions» que finançaven activitats ordinàries dels centres escolars. Per aquest motiu va expressar en un comunicat que les donacions a escoles concertades només seran deduïbles a l'IRPF si compleixen els requisits legals.

Arran de diversos controls puntuals per part d'Hisenda, s'ha detectat que algunes d'aquestes donacions a escoles concertades financen en realitat activitats que recauen en els alumnes, i que tot i així són desgravades com a donacions en la declaració de la renda. Aquestes solen ser del mateix import cada mes i s'efectuen de setembre a juny, durant el curs escolar. Les escoles hauran de retornar l'import deduït a Hisenda i deixaran de considerar-se «donacions» totes les que no siguin de caràcter voluntari.

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va indicar que aquelles famílies que hagin desgravat en l'IRPF les quotes dels col·legis concertats en què estudien els seus fills hauran de retornar-ho mitjançant una declaració complementària perquè no es tracta de donatius amb dret a deducció, i va afegir que ha estat sempre la interpretació de l'Agència Tributària, per la qual cosa no hi ha un «canvi de criteri» sobre aquest assumpte.

Montero va indicar que algunes famílies s'han desgravat aquestes quotes en considerar-les com una donació, quan en realitat es tracta d'uns diners que es donen a canvi d'una prestació» i, per tant, «no poden seguir aquests paràmetres».

La ministra va apuntar que la «majoria de les famílies» han consignat aquestes quotes «adequadament» i no hi ha hagut «cap problema», i va afegir que, en el cas dels pares que han declarat les quantitats com a donació, correspondrà a l'Agència Tributària decidir si hi ha hagut una «clara interpretació de la norma», i si no és així, es demanarà a la família que faci una declaració complementària per retornar el desgravat.

Les fonts de l'Agència Tributària van precisar que no hi ha una campanya d'inspecció sobre els donatius a col·legis concertats, però sí que van admetre que es duen a terme «controls puntuals des de fa temps en diferents punts del territori», i asseguren que aquestes quotes no són deduïbles en l'IRPF. El que sí es pot desgravar, afegeixen des d'Hisenda, són els donatius que es fan a fundacions dels col·legis concertats.

La regularització, explica l'Agència Tributària, es produeix quan es detecta una contraprestació per aquest pagament, és a dir, quan el suposat donatiu finança una activitat ordinària del col·legi que repercuteix en l'alumne. «En aquest cas no és un donatiu i s'elimina la deducció en l'IRPF», subratlla.

Posteriorment, en un comunicat, el Ministeri d'Hisenda va afirmar que, per tant, «no s'ha produït cap canvi legal ni de criteri», perquè l'actuació de l'Agència Tributària en aquest àmbit «segueix sent la mateixa que en els darrers anys» i, «com no pot ser d'una altra manera», s'exigirà la regularització quan es detecti que un contribuent s'ha deduït com a donació el que en realitat és el pagament per un servei.

Així mateix, aclareix que aquesta problemàtica no afecta «en res» les deduccions fiscals vigents en l'IRPF que existeixen en l'àmbit de l'ensenyament en algunes comunitats autònomes.