Els pares de les escoles concertades que hagin desgravat els donatius a les fundacions de col·legis concertats «han d'estar tranquils», ja que la lupa «s'ha de posar en les fundacions», segons el Col·legi de Gestors de Catalunya. El president de la Comissió Econòmica i Financera, Comptable i Tributària del Col·legi de Gestors, Jordi Altayó, va afirmar que «les fundacions es regulen per una llei de fundacions, s'inscriuen en un registre i no tenen ànim de lucre».

Per això, per a Altayó allò que planteja l'Agència Tributària és que les fundacions «són tot mentida», per això «hauran de demostrar que no destinen tots els seus recursos a la finalitat social que diuen» i «els pares aquí queden al marge». També, Altayó va afirmar que els pares, «si tenen un certificat conforme han fet una donació, estan complint la llei» i va recomanar que, «en cas de rebre una complementària, els pares acudeixin a un tribunal».