El nombre de donants a fundacions s'ha més que doblat a Catalunya en tretze anys, passant dels 309.000 del 2003 fins als 655.000 del 2016, cosa que significa que els declarants que fan donacions han passat del 10% al 19%, segons es desprèn de l'informe La filantropia a Catalunya, presentat per la Coordinadora Catalana de Fundacions (CCF).

«El camí recorregut és positiu però encara queden molts catalans per convèncer, el 80% no donen», va exposar Pere Fàbregas, president de la CCF. L'informe assenyala que durant el període analitzat, l'aportació mitjana passa de 71 a 146 euros per donant. El 2016 les rendes més baixes donaven una mitjana de 92 euros, un 1,4% dels ingressos, mentre que les més altes arribaven als 248 euros de mitjana, un 0,1% dels ingressos, cosa que mostra que l'esforç de donació o percentatge de la renda és molt més alt a les rendes més baixes. Els donants amb unes rendes d'entre 30.000 i 60.000 euros són els que més donen.

L'evolució del període analitzat mostra com les donacions han estat per sobre del creixementeconòmic. Entre 2003 i 2016 el PIB català ha crescut un 41%, mentre que les donacions ho han fet un 194%. La reforma fiscal del 2015 que permet deduir el 75% dels primers 150 euros va significar un abans i un després, passant d'una aportació total de 46 milions d'euros el 2014 a 95,6 milions el 2016.

Pel que fa a les empreses espanyoles, les donants s'ha triplicat en aquest període però no arriben a l'1% del total de declarants. Entre el 2007 i el 2017 l'aportació de les organitzacions ha passat dels 176 milions aportats per les organitzacions al 50%. Les empreses han passat de donar 22.000 euros de mitjana a 7.800 euros. Valls també va explicar que a partir del 2007 les donacions van passar a anar a organitzacions socials i a partir del 2012 o 2013 a la recerca. Segons l'experiència internacional «cada vegada hi haurà menys donacions de menys gent però seran més importants». També ha explicat que els joves són refractaris a les quotes mensuals i fan donacions puntuals.