La Generalitat ha reforçat el control sobre els contractes de menor import i l'any passat ja constaven al Registre Públic de Contractes (RPC) de la Generalitat un total de 171.454 contractes d'aquest tipus, uns 94.000 més que el 2017. La directora general de contractació pública de la Generalitat, Mercè Corretja, va explicar que la llei catalana de transparència, aprovada a finals de 2014, obliga a comunicar al Registre Públic de Contractes totes les dades dels contractes menors de tots els departaments de la Generalitat i dels ens del sector públic. L'obligació de registrar aquests contractes va entrar en vigor l'1 de juliol del 2015, i des d'aleshores s'ha disparat el nombre de contractes d'aquest tipus registrats.

Corretja va aclarir que un contracte menor és aquell que inclou obres inferiors a 40.000 euros o serveis i subministraments per menys de 15.000 euros. Encara que fa anys aquest tipus de contracte va estar sota sospita, per la polèmica sobre els estudis i dictàmens encarregats per la Generalitat, va destacar que ara qualsevol contracte menor està subjecte a «moltes mesures de control». I és que, quan un departament o un ens del sector públic tramita un contracte d'aquest tipus, ha de justificar la seva necessitat.