BBVA ha superat les previsions del mercat malgrat la caiguda del 3,7% del benefici, que va respondre, fonamentalment, a les provisions en l'inici de l'any als Estats Units, Mèxic, i Turquia. El conseller delegat de BBVA, Onur Genç, va destacar els «excel·lents resultats» del segon trimestre, en el qual BBVA va guanyar 1.278 milions, un 2,6% més que un any abans incloent BBVA Xile, que va ser venut per l'entitat al juliol de 2018. Sense tenir en compte la filial xilena, el benefici trimestral seria un 6% superior.

El bon comportament dels ingressos recurrents i les menors deterioracions dels actius financers després de la venda de crèdits dubtosos i fallits van contribuir a aquests resultats.

Sobre la prudència que demana el Banc d'Espanya respecte als dividends, Genç va assenyalar que la política de BBVA «és molt clara, predictible i sostenible» perquè manté un pay-out en efectiu (benefici dedicat a dividends) del 35% i el 40%.

Respecte als principals marges del compte de resultats, el d'interessos -que recull els principals ingressos- va créixer el 4,6%; el brut, malgrat la caiguda de les operacions financeres, ho va fer el 1,1%, i el net, el 2,5%.

Per àrees geogràfiques, BBVA Mèxic, que continua sent el motor del grup va guanyar 1.287 milions, el 7,2% més, i a Espanya, 734 milions, el 1,7% menys, malgrat la política de tipus, que farà que el marge d'interessos aquest any caigui entre l'1 i el 2%. A Turquia, el banc va guanyar el 24,2% menys, encara que preveu que els resultats siguin millor de l'esperat. l'any.