El sector carni espanyol ha reafirmat el seu compromís amb la millora del medi ambient, la reducció dels gasos d'efecte hivernacle i la seguretat i qualitat de les seves produccions ramaderes, alhora que segueix treballant per una alimentació variada i equilibrada, en el marc de la Dieta Mediterrània, segons va informar la plataforma Carn i Salut.

En concret, la plataforma d'informació sobre les carns de boví, oví-cabrum, porcí blanc i ibèric, conill i els elaborats carnis ha realitzat aquesta valoració després de la publicació de l'informe de l'ONU. El Panell Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic va presentar un informe en què reclama un canvi global en la dieta que disminueixi el consum de carn i augmenti el d'aliments basats en plantes. Els experts sostenen que aquest canvi reduiria les emissions de gasos d'efecte hivernacle produïts pel bestiar i milloraria l'ús de la terra i l'aigua.

Carn i Salut va recordar que els sectors ramader-carni espanyol i europeu són un referent internacional pel seu treball en la sostenibilitat de les seves produccions millorant els processos, les instal·lacions i el maneig i realitzant importants innovacions en la gestió de residus.

Amb l'ús de les noves tecnologies, s'estan desenvolupant sistemes de producció i noves tècniques amb un menor impacte ambiental, amb l'objectiu d'una reducció progressiva de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, ha afegit.

A més, el sector permet mantenir importants ecosistemes que no serien viables sense la seva utilització ramadera, com les deveses en el cas del porc ibèric o el pasturatge tradicional de l'oví i cabrum i el de les vaques alletants en deveses i zones de muntanya, que estan units al foment de la biodiversitat i la conservació dels espais naturals.

D'aquesta manera, recalquen que aquesta indústria aplica el Model de Producció Europeu, el «més exigent del món pel que fa a qualitat, traçabilitat, sanitat animal, seguretat alimentària, benestar del bestiar i sostenibilitat mediambiental i social».

D'altra banda, el sector carni defensa una dieta equilibrada en la qual s'incloguin proteïnes d'origen animal i vegetal en línia amb les recomanacions de les societats científiques.

A més, remarca que a Espanya el consum de carns i productes carnis és «moderat» i se situa dins de les pautes marcades pels organismes internacionals de salut, de manera que les recomanacions de l'IPCC per al futur estan en línia amb el consum moderat que es realitza actualment a Espanya.

Les llars van destinar a la compra de carn en 2018 una mitjana del 20,64% del pressupost pensat per a alimentació, un 2% menys que l'any anterior, segons l'informe de consum alimentari del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació corresponent a aquest any i que el ministre Luis Planas va presentar el passat 24 de juny.

Els espanyols van consumir un volum total de 2.114,78 milions de quilos de carn en 2018. Aquesta xifra suposa una reducció del 2,6% respecte al 2017 com a conseqüència de l'impacte que va tenir l'augment del preu mitjà de la categoria, que va tancar a 6,69 euros el quilo.

Lent descens des de 2012

El descens en el consum de carn el 2018 manté la lleugera però contínua tendència a la baixa que es es produeix en la demanda d'aquest producte des de 2012.

En aquesta disminució és especialment responsable la reducció del consum de carn fresca, que és el subtipus majoritari dins el conjunt carni. En 2018, la carn fresca va representar el 72,5% del total de quilos adquirits per al consum domèstic, una baixada del 3,8% respecte al 2017.

Només la carn transformada va assolir l'any passat un increment en la demanda respecte a l'any anterior, fins a suposar un 25,1% del total de quilos consumits a Espanya. Finalment, la carn congelada va suposar un 2,6% del conjunt.