14 de setembre de 2019
14.09.2019
Diari de Girona

Un jutjat nega el dret del president del Banc Popular a cobrar la seva prejubilació

El tribunal dona la raó al Santander i aplica la clàusula «malus» en el cobrament de la pensió d'Ángel Ron

14.09.2019 | 00:03
Un jutjat nega el dret del president del Banc Popular a cobrar la seva prejubilació

El Jutjat de Primera Instància número 47 de Madrid ha donat la raó a Banco Santander en un plet contra Ángel Ron, pel qual s'exigeix a l'expresident de Banc Popular la devolució dels 12,8 milions d'euros percebuts en concepte de retribució variable.

Així, mitjançant l'aplicació de la clàusula malus, s'exigeix a Ron el reemborsament de la seva prejubilació i es condemna Mapfre (entitat mitjançant la qual s'instrumentalitza la pòlissa d'assegurança de renda) a deixar sense efecte les obligacions de pagament previstes i a tornar l'import de prima no consumida, incrementat amb els interessos legals calculats des del 8 de setembre de 2017. Aquesta clàusula pot suposar la reducció fins a un 100% de la retribució variable pendent d'abonament en cas de fallades significatives en la gestió del risc comeses pel banc, que es produeixi un increment de les necessitats de capital, que hi hagi sancions reguladores o condemnes judicials per fets imputables al personal responsable o per conductes irregulars. En la sentència, Banco Santander justifica aquest reclam atès que el propi reglament de Banc Popular contenia les causes sobre les quals aplicar la clàusula, entre les quals es trobava «l'insuficient desenvolupament econòmic de l'entitat i la variació significativa del capital econòmic del banc».

«En definitiva, l'entitat contemplava la possibilitat de reducció o recuperació de les variables en cas de resultats negatius, no associats necessàriament a una conducta negligent del perceptor de les mateixes», recull la sentència.

El jutjat també va condemnar Ron a pagar 13.093,92 euros corresponents a la remuneració cobrada per avançat en el primer trimestre de 2017 sense haver exercit efectivament el seu lloc de conseller des del 20 de febrer de 2017, juntament amb els interessos legals meritats.


Clausula «clawback»

Així mateix, s'ha procedit a aplicar la clàusula clawback, de manera que l'expresident de l'entitat resolta haurà d'abonar els 215.546,33 euros cobrats en els exercicis 2015 i 2016 per la remuneració variable corresponent a 2013 i 2014. Amb tot, aquesta resolució no és ferma i contra ella es pot interposar recurs d'apel·lació davant de les seccions civils de l'Audiència Provincial de Madrid.

Després de la resolució de l'entitat, el Santander va decidir aplicar aquestes clàusules malus i clawback i va reclamar a Ron el cobrament de 12,8 milions d'euros percebuts en concepte de retribució variable.

El pagament de les quantitats reclamades per Santander a Ron es va externalitzar en una pòlissa d'assegurances amb Mapfre, per la qual cosa l'entitat va interposar el novembre de 2017 una demanda contra l'expresident de Popular i contra Mapfre Vida, pretenent que l'asseguradora deixés d'abonar a l'exdirectiu la seva prejubilació. En concret, ha demanat que Ron tornés 13.093 euros corresponents a la remuneració cobrada per avançat en el primer trimestre d'aquest any (va cessar com a conseller el 20 de febrer).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook