Un total de 20,2 milions de persones han comprat per internet en els darrers dotze mesos, una xifra que suposa el 58% de la població de 16 a 74 anys enquestada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) per realitzar l'estudi «Equipament i ús de Tecnologies d'Informació i Comunicació en les Llars». Aquest document indica que els números que es manegen el 2019 suposen una pujada respecte l'any anterior, quan els compradors a través de la xarxa suposaven un 53,3% de la població enquestada. L'estudi, assenyala, a més, que els productes o serveis més comprats són apartaments de vacances (56,1%), roba i material esportiu (55,7%) i entrades per a espectacles (49,2%).

Pel que fa a l'experiència, l'informe indica que el 8,9% dels usuaris han assegurat haver tingut algun problema en realitzar aquestes compres, sent els principals els retards en el lliurament (5,2% dels compradors) i productes o serveis lliurats amb defectes o diferents als encarregats (3,4%).

Mentrestant, els que no utilitzen aquest servei (11,5 milions) diuen que prefereixen comprar personalment en una botiga física (84,1%), tot i que també hi ha un percentatge (48,2%) al que li preocupa la privacitat o la seguretat en el pagament. Un 43,9% tampoc no compra per «falta d'habilitats o coneixements» per fer-ho.

Des de l'INE destaquen que, a nivell general, nou de cada deu persones d'entre 16 i 74 anys han fet servir internet en els últims tres mesos, una xifra que relaciona amb el fet que el 80,9% de les llars amb almenys un membre que se situa en aquest rang d'edat disposa d'algun tipus d'ordinador (de sobretaula, portàtil, tablet) el 2019. Aquest percentatge és 1,4 punts superior al de 2018. L'enquesta indica, a més, que aquesta pujada també es deu, principalment, a l'augment de les tauletes, que es troben presents en el 56,8% de les llars.

Quant a la resta de productes TIC, l'INE adverteix que, excepte el lector de llibres i el telèfon mòbil, estan experimentant graduals baixades. Així, els ebook augmenten un punt respecte el 2018, mentre que la implantació del telèfon mòbil continua en ascens, amb 0,5 punts més. Al contrari, el telèfon fix baixa 0,9 punts respecte el 2018, una mica menys que el Blue Ray i el DVD (-3,7 punts) o la ràdio (-1,4 punts).

L'estudi també destaca l'augment del nombre de llars amb accés a internet, que passa del 86,4% de l'any passat, al 91,4% de 2019. D'aquests, gairebé la totalitat (el 99,7%, 15 milions de llars) disposen de banda ampla (fibra òptica o xarxa de cable, ADSL, telefonia mòbil 3G o 4G).

L'INE indica que els habitatges que no disposen d'internet assenyalen com a principals motius d'aquesta situació que «no el necessiten» (75,5%), la manca de coneixements (51,3%) i els alts costos de l'equip ( 28%).

Utilització per part de menors

La presència d'aquesta tecnologia a les llars permet que la seva utilització per part de menors estigui «molt estesa», segons indica l'informe. En concret, l'ús d'ordinador és «molt elevat» (el tenen el 89,7% dels menors) i encara més l'ús d'internet (el 92,9%). Per la seva banda, el 66% de la població de 10 a 15 anys disposa de telèfon mòbil.

Per gènere, les nenes fan servir en major mesura les noves tecnologies i, segons les dades recollides, «a més edat, major ús de TIC, sobretot a partir dels 13 anys». Aquesta relació es manté fins als 24 anys. Fins a aquesta edat, segons l'INE, l'ús d'internet és pràcticament universal (99,1%). A partir d'aquí la xifra va baixant gradualment a mesura que augmenten els anys de l'usuari. Així, a partir dels 55 anys disminueix en 86,5%, fins a arribar al grup d'edat de 65 a 74 anys, que se situa en un ús del 63,6%.