19 de març de 2020
19.03.2020
Diari de Girona
CONTINGUT PATROCINAT

Dubtes laborals arran del Coronavirus

Estic obligat a anar a treballar? L'empresa m'ha de facilitar l'equip per al teletreball? Puc demanar una reducció de jornada? Em poden imposar vacances?

19.03.2020 | 15:35
Dubtes laborals arran del Coronavirus

Amb la situació que estem vivint, la imparable propagació del virus SARS-CoV-2 i la declaració de l'estat d'alarma per part del govern central, és normal que sorgeixen moltes preguntes i dubtes en l'àmbit laboral.

En primer lloc, molts treballadors es pregunten si estan obligats a anar a treballar o si s'han de quedar a casa. Si bé el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va ordenar el confinament de la ciutadania durant quinze dies i el tancament de determinats establiments oberts al públic, va establir excepcions, entre elles, la de desplaçar-se al lloc de feina.

Per aquest motiu els treballadors no poden negar-se a acudir al centre de treball, si bé l'empresa ha d'intentar, dins de les possibilitats de cada cas, que els treballadors desenvolupin la seva feina a distància. En aquest sentit, ha de ser l'empresa la que faciliti al treballador els mitjans i recursos necessaris per tal que aquest pugui teletreballar.

Coronavirus: dubtes, drets i obligacions

El teletreball no suposa cap reducció o pèrdua de drets dels treballadors. Aquests seguiran desenvolupant la mateixa jornada i percebent el mateix sou.

En cas que no sigui possible el treball a distància i els treballadors s'hagin de desplaçar al seu lloc de feina, l'empresa haurà d'adoptar els mitjans necessaris per protegir i garantir la seva seguretat i salut.

Per altra banda, els treballadors tenen dret a l'adaptació del seu horari i a una reducció de la jornada, en els supòsits que hagin de tenir cura del seu cònjuge o parella, així com de familiars fins al segon grau per consanguinitat, i sempre que es compleixen els requisits del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març.

En el supòsit que l'empresa hagi de cessar o reduir la seva activitat, podrà sol·licitar la suspensió temporal dels contractes de treball mitjançant la presentació del denominat ERTO (expedient de regulació temporal d'ocupació), fet que comportarà que, un cop aprovada o acordada la mesura, segons el cas, els treballadors passin a la situació d'atur, percebent la prestació corresponent. Ara, en concordança amb l'adoptat pel govern central, aquesta situació no consumirà atur dels treballadors i les empreses es podran bonificar les quotes a la Seguretat Social quan la causa de la suspensió sigui la força major.

Per últim, el que han de tenir clar els treballadors és que l'empresa no pot obligar-los a agafar vacances, dies de lliure disposició o per assumpte propis a fi de cobrir aquest període d'inactivitat sinó que aquestes mesures hauran de ser consensuades amb el treballador.

Per tots els dubtes laborals que es puguin generar arran de la situació poden dirigir les seves consultes a info@pratsabat.com de Prat Sàbat Advocats.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook