l Govern s'ha proposat accelerar al màxim la gestió del Fons Europeu de Recuperació i preveu executar en només tres anys (del 2021 al 2023) els 72.000 milions de transferències assignats a Espanya per a inversions, en lloc de consumir els sis anys (fins a finals del 2026) que permet el marc europeu. El projecte de Pressupostos de l'Estat per al 2021 incorporarà 27.436 milions de transferències europees.

En aquests tres anys, a més, es preveu que la inversió lligada a la plena absorció d'aquests fons permeti la creació de 800.000 llocs de treball addicionals, així com un major nivell de PIB de 2,5 punts en cadascuna de les anualitats, contribuint així a deixar enrere la recessió de la pandèmia i a donar un salt modernitzador al país.

Així ho va explicar ahir el president del Govern, Pedro Sánchez, durant la presentació del «Pla de recuperació, transformació i resiliència de l'economia espanyola» que l'executiu remetrà a Brussel·les aquest mes i que conté la seva estratègia per afrontar la crisi del coronavirus i els reptes de la propera dècada per a la «segona modernització» de l'economia espanyola. Per evitar que «la burocràcia» obstaculitzi la ràpida i eficaç absorció dels fons, Sánchez va anunciar ahir canvis en la lleis de contractes, de subvencions i del règim jurídic del sector públic, per superar «colls d'ampolla».

Verd i digital

Segons va explicar el president del Govern, el 37% de les transferències europees tindrà com a destí projectes d'inversió vinculats a la transició ecològica; el 31% s'enfocarà a favor de l'agenda digital. La resta servirà a objectius de reducció de les bretxes de desigualtat de gènere i territorial i a aconseguir una major cohesió social, per la via de millores en les polítiques d'educació i de cures personals per a majors i dependents.

El pla de recuperació que ha dissenyat la UE, per un total de 750.00 milions, assigna a Espanya una quantitat de 140.000 milions, dels quals uns 72.000 milions han d'arribar en forma de transferències del «Next Generation EU» i la resta, com a préstecs avantatjosos.

Al seu torn, els 72.000 milions de transferències del Fons de Recuperació Europeu consten de dos instruments a través dels quals es canalitzaran els recursos: d'una banda, la Facilitat per a la Recuperació i la Resiliència, que concentra el gruix amb 59.000 milions en transferències, i d'altra banda el React-EU que permet a Espanya obtenir finançament per un import de 12.400 milions.

Dels 12.436 milions del programa React-EU, un total de 10.000 milions es destinaran a les comunitats autònomes, mentre que els altres 2.436 milions s'incorporaran a Sanitat per, posteriorment, repartir-los entre les autonomies per a l'adquisició de vacunes, reforçar l'atenció primària o renovar el material sanitari.

Sánchez va detallar les «deu polítiques tractores» en què hauran de quedar incardinats els projectes concrets d'inversió de l'Estat, que inclouen l'agenda urbana i rural, les infraestructures, la transició energètica, la modernització de l'administració pública, la digitalització empresarial, el pacte per a la ciència i el reforç del Sistema Nacional de Salut, l'educació i formació contínua, la política de les cures, que inclou l'atenció a dependents, i la cultura i l'esport.