Les empreses familiars tenen al seu abast alternatives al finançament bancari, tot i que encara són poc usades, i en molts casos desconegudes per aquest tipus de companyia. La necessitat d'equilibrar i diversificar les fonts de finançament és una de les conclusions a les que van arribar els experts que van participar en el webinar organitzat per Banca March, Diari de Girona i Prensa Ibérica.

L'última crisi ha posat de manifest que un grau de dependència elevat d'una única font de finançament pot constituir un element de vulnerabilitat per a les empreses. En aquest context, durant els darrers anys s'ha produït un procés de desintermediació financera pel qual les companyies han substituït una part del seu finançament basat en préstecs bancaris per l'emissió de valors en mercats oficials alternatius.

En el primer panell del webinar, moderat per Oriol Puig, cap de redacció de Diari de Girona, directius de diferents empreses familiars catalanes van explicar la seva experiència en aquest àmbit.

Xavier Tintoré, director general corporatiu de Fluidra, va explicar que arran de la crisi de 2009 van fer una reflexió: «En aquell moment, tot el finançament provenia de la banca espanyola i ens vam adonar que això ens exposava. No es pot dependre només d'una font». Fluidra va decidir diversificiar el seu «pool» bancari als mercats internacionals i després buscar finançament alternatiu no bancari, entre d'altres els pagarés del MARF. A dia d'avui, el 80% del finançament de Fluidra no depèn de la banca.

Jordi Gil, director corporatiu d'Administració i Finances del Grup Sorigué, va destacar que buscar finançament alternatiu a la banca és una «necessitat davant el procés de concentració bancària» i perquè «ajuda a diversificar riscos». També va valorar que els inversors privats del mercat de finançament alternatiu és «més sensible al risc empresarial».

Segons Xavier Chimenos, Head of Corporate Treasury & Corporate Finance d'Almirall, el finançament no bancari és interessant perquè «té menys restriccions» i perquè, tot i que sovint té un cost superior al de la banca, «és molt competitiu». Chimenos creu que aquesta via és especialment interessant per a empreses que estan en fase de creixement orgànic.

Gonzalo Gómez, director general del Mercat Alternatiu de Renda Fixa (MARF), va explicar que un total de 86 companyies ja han emès valors en aquest mercat. Va afegir que el MARF, que va començar a operar l'any 2013, no vol substituir la banca, sinó oferir una alternativa per complementar les fonts de finançament. En aquest sentit, va assegurar que el MARF és especialment interessant per a l'empresa familiar perquè li «ofereix un aterratge suau en el mercat de capitals». «Hi ha moltes facilitats per a l'emissió de bons i pagarés a costos molt competitius», va destacar.

Així mateix, Gómez va explicar que la crisi derivada de l'emergència sanitària ha accelerat el creixement del mercat de renda fixa degut a l'impuls que les administracions públiques han donat a les fonts de finançament alternatiu.

Finalment, José Cuevas, director de Grans Empreses de Banca March, va posar èmfasi en el fet que diversificar les fonts de finançament té un «cost molt modest» per a les empreses i oferix moltes oportunitats. «Obrir-se al món de l'inversor institucional dona moltes opcions de futur a les empreses», va afegir.

Dimensió de les empreses

A preguntes del públic que seguia el webinar, els ponents van explicar que companyies cada vegada més petites tenen accés a aquest tipus de mercat, tot i que encara queda camí per recórrer.

«Les companyies més petites que hi hem vist ronden els 10 milions d'euros de facturació i els 3 d'EBITDA», va comentar Gonzalo Gómez.

Segons Cuevas, més enllà del volum de negoci, el que és important és que siguin «bons projectes». Això sí, va apuntar que s'ha de tractar d'empreses que estiguin consolidades i que «acumulin diversos exercicis de números negres».