El mercat de compravenda de llars unifamiliars a Catalunya agafa embranzida arran de la crisi de la covid-19. Entre els mesos de juliol i setembre, un 20,2% dels habitatges que es van comprar al territori eren cases, un percentatge que representa un nou màxim històric, segons les dades d'Estadística Registral Immobiliària publicada aquest dilluns pel Col·legi de Registradors. Per contra, el pisos van protagonitzar el 79,8% de les operacions immobiliàries durant el tercer trimestre, el percentatge més baix que mai s'ha registrat. Al conjunt de l'Estat, 20,4% de les operacions durant el mateix període corresponen al mercat d'habitatges unifamiliars, mentre que el 79,6% restant fa referència al mercat de pisos.

En paral·lel, la superfície de les llars que s'han adquirit durant el tercer trimestre també s'ha incrementat respecte al tercer trimestre de l'any passat. A tot l'Estat, la superfície mitjana dels habitatges que s'han comprat s'ha incrementat un 0,8% respecte a l'any passat, fins als 101,7 metres quadrats. A Catalunya, la superfície mitjana dels habitatges es va situar en 94,9 metres quadrats durant el tercer trimestre.

L'informe, que també inclou dades sobre l'evolució del mercat de compravenda d'habitatges a les grans ciutats, posa de manifest que la població tendeix cada cop més a buscar pisos i cases en nuclis de població de menor densitat. En el cas de Barcelona, la capital catalana concentrava el 36,1% del mercat de compravenda de tota la demarcació l'any 2014. Segons les últimes dades, aquest percentatge ha disminuït fins al 23,8%.