El registre retributiu és el document on consta la informació referent als salaris -de totes les categories laborals- que paga una empresa i on ha de constar la separació de sous que perceben homes i dones. Totes les empreses estan obligades a realitzar un registre retributiu i, en determinats supòsits, un pla d'igualtat? Però, què és el registre retributiu? Quines dades s'han de fer constar? És obligatori per totes les empreses? I, el pla d'igualtat? En quins supòsits és obligatori? Com i amb qui s'ha de negociar el pla? Quines conseqüències se'n poden derivar de l'incompliment de la normativa?

Si teniu algun dubte sobre aquestes qüestions o altres referents als plans d'igualtat i al registre retributiu, podeu fer-nos arribar les vostres consultes i estarem encantats de resoldre-us-les.

L'equip de professionals del despatx Prat-Sàbat et dóna les respostes necessàries a aquestes qüestions.

Per tots els dubtes que es puguin generar poden dirigir les seves consultes a info@pratsabat.com de Prat Sàbat Advocats.