MicroBank, el «banc social» de CaixaBank, ha concedit durant aquest primer semestre 179,5 milions d’euros a emprenedors i microempreses que, segons l’entitat, desenvolupen «projectes que generen un impacte social positiu a Catalunya». Tal com detalla el banc, es tracta d’un increment de l’11,5% respecte al mateix període de l’any anterior. En el conjunt d’Espanya, l’import ascendeix a 570,5 milions d’euros, un 22% més.

Els microcrèdits dirigits a negocis van beneficiar 2.202 emprenedors i microempreses de Catalunya fins al juny del 2022. Així, l’entitat va destinar 29,3 milions d’euros a donar suport a la creació o consolidació de negocis a la comunitat. En el conjunt d’Espanya, MicroBank va ajudar a 7.334 emprenedors amb 96,3 milions d’euros amb l’objectiu de contribuir a la recuperació del teixit empresarial. L’import mitjà dels microcrèdits a negocis es va situar en els 13.136 euros.