23 de novembre de 2017
23.11.2017
Diari de Girona

Guia per votar a les eleccions catalanes

Tota la informació sobre els mecanismes per poder exercir el teu dret al sufragi el proper 21D a les eleccions catalanes

23.11.2017 | 19:05

Tot el que has de saber per com votar a les eleccions del 21D

Eleccions catalanes: Qui pot votar?

Un total de 5.553.983 electors podran votar el proper 21 de desembre a les eleccions al Parlament de Catalunya, dels quals 5.329.139 resideixen a la comunitat autònoma i 224.844 a l'estranger, segons el cens electoral publicat per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

El cens electoral es pot consultar des d'avui fins al proper dia 10 de desembre.

Els electors podran presentar reclamacions a les seves dades d'inscripció en els ajuntaments, consolats o delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral durant el període de consulta del cens -del 3 al 10 de novembre.

Eleccions catalanes: On em toca votar?

A partir del 24 de novembre es remetrà a cada elector resident a Catalunya una targeta censal amb la taula i el local electoral on li correspon votar.

Les delegacions provincials de l'Oficina del Cens Electoral atendran les consultes sobre inscripció en el cens, taules i locals electorals, targetes censals i vot per correu a les seves oficines i al telèfon 901.101.900.

A la pàgina web de l'INE està disponible informació d'interès sobre les actuacions de l'Oficina del Cens Electoral en aquestes eleccions, recomptes d'electors, reclamacions, taules i locals electorals, vot per correu, terminis i normativa legal.

També a la seu electrònica de l'INE es poden consultar les dades d'inscripció en el cens electoral i de la taula i adreça del local electoral, prèvia acreditació de la identitat de l'elector amb certificat electrònic reconegut.

A més s'ofereix, sense necessitat d'acreditació, un servei de consulta general de taules i locals electorals a través de la mateixa seu electrònica.

Eleccions catalanes: Quin és l´horari de votació en les meses?

La votació s´inicia a les 9.00 hores del dia 21 de desembre i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l´accés al local, se li permetrà votar.

En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l´hora d´acabament s´allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).

Eleccions catalanes: Quin és l'horari de votació en les meses?

La votació s'inicia a les 9.00 hores del dia 21 de desembre i continua sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia, tot i que si en aquest moment queda algun elector/a dintre del local o en l'accés al local, se li permetrà votar. En cas que hi hagi hagut alguna interrupció, l'hora d'acabament s'allargarà tant com hagi durat la interrupció (però no pot ser superior a una hora).

Eleccions catalanes: Quina documentació he de presentar?

Davant la mesa electoral, us podeu identificar mitjançant els següents documents:

  • Document nacional d'identitat (DNI).
  • Passaport (amb fotografia).
  • Permís de conduir (amb fotografia).
  • No importa que aquests documents estiguin caducats, però han de ser els originals; en cap cas se n'acceptarà una fotocòpia.

Eleccions catalanes: Pot una persona votar per una altra?

No, en cap cas i sota cap concepte. El vot és personal i no es pot exercir per delegació. No obstant això, els electors que no saben llegir o que, per alguna discapacitat, es troben impedits per escollir una papereta o per col·locar-la dins el sobre i lliurar-la al president/a de la mesa, poden anar acompanyats d'una persona de la seva confiança que els ajudi en el procés de votació, des de l'elecció de la papereta fins al lliurament d'aquesta papereta al president/a de la mesa.

Eleccions catalanes: Puc demanar festa a la feina per anar a votar?

Les eleccions catalanes del dijous 21 de desembre de 2017 seran les primeres en un dia laborable a Catalunya en 37 anys. És per aquest motiu que les normes varien.

Les persones que treballin en una jornada laboral que coincideixi almenys dues hores amb l'horari de la votació, que és de 9 del matí a 8 del vespre, poden demanar un permís a la feina per sortir i votar.

Aquesta és la graella de correlació entre hores laborals i permisos:

  • Entre dues i quatre hores: permís retribuït de 2 hores.
  • Entre 4 i 6 hores: permís retribuït de 3 hores.
  • 6 o més hores: permís retribuït de 4 hores.
  • Un màxim de 2 hores: no hi ha dret a permís retribuït.
Compartir a Twitter
Compartir a Facebook