El PP s'ha compromès a «reforçar i enfortir l'Alta Inspecció Educativa» per acabar «amb l'adoctrinament a les aules». «Defensem, sense fissures, i amb claredat, els drets dels pares a escollir l'educació que volen per als seus fills, és a dir, la llibertat de les famílies per decidir el tipus d'educació i el centre on volen escolaritzar-los», va afirmar el cap de llista per Girona, Alberto Mas Vilá. Per aconseguir-ho, va insistir en la necessitat de «reforçar les competències, els mitjans i les plantilles». A més, va defensar que cal enfortir l'Alta Inspecció Educativa i modificar-ne la regulació «perquè pugui actuar d'ofici amb capacitat sancionadora i amb competències en els llibres de text i altres materials curriculars». Mas Vilá va assegurar que estan en contra de l'existència de només una escola única, pública i laica, sinó que reivindiquen la llibertat.