El Ple del Tribunal Constitucional (TC) ha acordat per unanimitat desestimar els recursos de súplica presentats per 33 diputats independentistes catalans contra dues resolucions d'aquest òrgan que van anul·lar diversos acords adoptats per la Mesa del Parlament a l'octubre del passat any. En ells es tornava a reiterar la defensa del dret d'autodeterminació i la reivindicació de la sobirania de Catalunya.

Les actuacions donades a conèixer ahir, amb el magistrat Andrés Ollero com a ponent, expliquen que «la deducció de testimoniatge de particulars no vulnera la inviolabilitat parlamentària dels membres de la Mesa del Parlament», com succeeix amb els advertiments i prevencions que es contenen les actuacions impugnades. Tot respon la finalitat de garantir el compliment de resolucions del propi TC, segons el tribunal.

Les decisions del Tribunal Constitucional, recorda aquest òrgan en totes dues actuacions, han de ser complertes també per les cambres legislatives i pels «membres que formen part dels òrgans d'aquelles».

Així, el tribunal torna a insistir que la Mesa del Parlament de Catalunya estava obligada, segons estableix la doctrina constitucional, a inadmetre la proposta de resolució del Parlament titulada «resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre els fets del Primer d'octubre». L'admissió a tràmit «implicava un manifest incompliment del deure de la Mesa de respectar allò acordat en el seu moment pel tribunal de garanties».

Marc constitucional alterat

El TC conclou que «és manifest» que la Mesa no ho va fer així «desatenent una vegada més els advertiments d'aquest Tribunal, reiterades en les referides providències, del seu deure d'impedir o paralitzar qualsevol iniciativa que suposi alterar unilateralment el marc constitucional o incomplir les resolucions d'aquest Tribunal, la qual cosa va determinar l'estimació de l'incident d'execució i la nul·litat dels acords que van ser impugnats».

El Constitucional considera que la deducció de testimoni de particulars no vulnera en cap cas la inviolabilitat parlamentària dels membres de la Mesa de la cambra, que han de garantir el compliment de les resolucions emeses per l'alt tribunal. Afegeix així que els acords de la Mesa del 22 i 29 d'octubre del 2019 incompleixen els pronunciaments del Constitucional, perquè no haurien d'haver admès a tràmit la proposta de resolució de resposta a la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O.