Dia de l'aigua

Preservar els «ronyons de la terra»

Els aiguamolls són vitals per a la salut del planeta però no se'ls dona prou atenció

23-03-2020Meneame

DDG GIRONA Els aiguamolls són vitals per a la salut del nostre planeta. Igual que els ronyons, que filtren la nostra sang per eliminar toxines, els aiguamolls emmagatzemen, assimilen i transformen els contaminants abans d'arribar a la capa freàtica i a les vies fluvials. També ajuden a controlar les inundacions, mitigar les sequeres, desinfectar naturalment les aigües residuals i retenir carboni.

Malgrat això, arreu del món, les zones humides es veuen constantment afectades per l'activitat humana i no s'acostuma a donar-los l'atenció que mereixen. Lamentablement, la Xina, que alberga més de 65,9 milions d'hectàrees d'aiguamolls o l'equivalent a gairebé el 10% de la seva àrea global, no és una excepció.

És per això que el 2014, l'Organització de les Nacions Unides va llançar un ampli programa nacional per enfortir la gestió de les zones humides amb el Fons per al Medi Ambient Mundial (FMAM). El programa inclou la coordinació regional de les províncies de Xinjiang, Hubei, Anhui, Hainan i la prefectura de Daxing'anling a Mongòlia Interior, província de Heilongjiang.

La província xinesa de Hubei, coneguda com la província de mil llacs, compta amb 1,4 milions d'hectàrees d'aiguamolls. Aquest territori serveix de «ronyó ecològic» i també proporciona un hàbitat a 140 espècies d'aus migratòries. L'activitat humana i el canvi climàtic estan amenaçant el territori. Un projecte de conservació de zones humides està alleugerint aquesta amenaça.

A la província de Girona tenim el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Alt Empordà. La Generalitat duu a terme un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge d'aquest espai. La finalitat del Pla especial és donar continuïtat i millorar la conservació i la gestió d'aquest espai natural protegit emblemàtic. En concret, el Pla especial posa en relleu la conservació d'aquells elements naturals més excepcionals de la zona, com són, entre d'altres, l'avifauna, la flora, els ambients dunars i d'aiguamoll, que són poc representats a la resta del territori i que identifiquen el reconegut parc.

El Pla especial de protecció és l'instrument tècnic i jurídic a través del qual s'estableixen els objectius de recuperació i conservació de l'espai natural, es defineixen les característiques de l'espai natural, s'ordena territorialment i s'estableix la regulació i el programa d'actuacions a l'espai.

El Pla especial és l'instrument d'ordenació que permet treballar coherentment i de manera integrada tot el que envolta aquest espai natural protegit. Així, el Pla especial dels Aiguamolls de l'Alt Empordà regula les condicions d'execució dels projectes o les iniciatives que puguin incidir-hi a fi d'assegurar el respecte envers els valors naturals protegits. També incideix en l'ordenació d'usos en el sòl no urbanitzable, en la regulació de l'establiment de noves activitats, i en l'ordenació del lleure i l'ús públic en l'àmbit de l'espai.