Especial Informatiu Celiaquia
diaridegirona.cat >Celiaquia>Celíacs>

La càpsula endoscòpica, una eina molt útil per la celiaquia

La càpsula endoscòpica, una eina molt útil per la celiaquia

Les imatges de l´intestí prim són indicatives quan mostren una mucosa aplanada i fissurada, sense vellositats

28-05-2015TuentiMeneame

CÈLIA ROCA Especialistes en aparell digestiu han assegurat que la càpsula endoscòpica és un mètode «eficaç, còmode i segur» que pot aportar informació «important» en la gestió del pacient amb malaltia celíaca.

«Tant per la seva longitud com per la seva morfologia, els mètodes tradicionals com la gastroscòpia o la colonoscòpia no permeten assolir aquesta part del tub digestiu. És per això que la càpsula endoscòpica, que permet la seva exploració d'una forma còmoda, eficaç i segura per al pacient, ha suposat una autèntica revolució en aquest camp. A més, s'ha mostrat més eficaç que la resta de les tècniques disponibles per a l'estudi de l'intestí prim el que fa que actualment sigui considerada una tècnica de primera línia», ha asseverat el membre de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva, Ignacio Fernández-Urien. I és que, encara que el diagnòstic final de la malaltia celíaca ha de ser histològic després de la realització d'una gastroscòpia amb biòpsies duodenals, segons els experts, la càpsula endoscòpica pot aportar informació crucial en determinats casos. «Les imatges són indicatives de malaltia celíaca quan la càpsula mostra una mucosa aplanada i fissurada, amb absència de vellositats i disminució dels plecs intestinals.

En aquests casos es realitza a posteriori un estudi histològic per confirmar el diagnòstic», ha explicat Fernández-Urien , per comentar que la fiabilitat de la càpsula endoscòpica en el diagnòstic de la malaltia celíaca se situa entorn del 90%.

Actualment, en pacients amb una «ferma sospita» de celiaquia per part de l'especialista i que presenten en les proves convencionals un resultat negatiu, pot confirmar el diagnòstic utilitzant la càpsula endoscòpica.

A més, també és «útil» en el seguiment de pacients celíacs en tractament i que no responen a la dieta sense gluten, ja que permet vigilar l'aparició de possibles complicacions de la malaltia. «En aquests casos, la càpsula possibilita comprovar si el malestar del pacient es deu a altres causes diferents de la celiaquia o complicacions greus d'aquesta patologia com la jéjunum-ileitis ulcerativa o la presència d'un limfoma intestinal el tractament és radicalment diferent del de la malaltia celíaca convencional», ha postil·lat Fernández-Urien.

De la mateixa manera, la càpsula endoscòpica pot utilitzar-se per cribratge de lesions neoplàsiques en pacients amb diagnòstic tardà de celiaquia, atès que en aquests casos la malaltia «probablement porti molts anys evolucionant sense ser tractada».

La càpsula endoscòpica permet, de forma no invasiva i còmoda per al pacient, la visualització intraluminal del tracte digestiu i especialment de l'intestí prim. Per a això, es basa en la ingestió d'una càpsula de 28 per 11 mil·límetres que porta incorporada una micro càmera en el seu interior amb capacitat per capturar entre 2 i 35 imatges per segon a mesura que va recorrent el tub digestiu del pacient.

Totes les imatges capturades per la càpsula s'envien per radiofreqüència a un disc dur extern que el pacient porta en un cinturó durant les hores que dura el trànsit de la càpsula pel tub digestiu fins a la seva expulsió amb la femta. En finalitzar el procediment, aquest disc dur es connecta a un ordinador convencional que a través d'un programari específic permet la visualització de les imatges a manera de vídeo. Des de la seva introducció en l'any 2001, la càpsula endoscòpica s'ha convertit en una tècnica de «primera línia» per a l'estudi de les malalties de l'intestí prim havent-se realitzat ja més de 2 milions d'exploracions a tot el món.