Un company em va deixar a deure dues mensualitats del lloguer de pis. El puc denunciar?

18-09-2013Meneame

Bon dia. Sóc un estudiant universitari i tinc un pis llogat al meu nom en el que hi convisc amb dos estudiants més. L'any passat, vaig tindre un problema amb un d'aquests companys, el qual em va deixar a deure dues mensualitats (un total de 300 ?). Què puc fer? El puc denunciar? Ell no apareix en cap contracte perquè ho vam fer de paraula. Gràcies.

La forma escrita no és imprescindible per a un contracte de lloguer, tot i que és molt convenient a efectes de prova. Entenc que seria possible fer una reclamació judicial contra el seu excompany, que, per la quantia que ens indica, no necessitaria tan sols ni advocat ni procurador. Ara bé, cal tenir en compte que un subarrendament necessita el consentiment escrit previ de l’arrendador si en el contracte no es disposa res en concret, ja que, si ho ha fet sense el consentiment del propietari, existiria una possible causa de resolució del contracte.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS