Com es fa el repartiment de béns entre persones amb discapacitat?

11-04-2014Meneame

Estic embolicat en un divorci i voldria una orientació sobre el cas següent: La meva dona té una discapacitat de un 70% que la fa dependent d'una tercera persona. Jo pateixo una discapacitat de un cinquanta % però no sóc dependent. PREGUNTO en cas de divorci contenciós es tindria en compte la discapacitat de la meva dona en el repartiment de béns o de la pensió compensatòria? No n´ han fills petits. Moltes gràcies.

Jo entenc que no té res a veure una cosa amb una altre, i les discapacitats no han de ser el motiu a l’hora del repartiment de béns o d’una possible prestació compensatòria. El CCC respecte la pensió compensatòria en el seu Art. 233-14, recull que es podrà sol·licitar per aquella part que conseqüència de la ruptura la seva situació econòmica resulti més perjudicada. En el cas que s’acredités que hi ha aquest perjudici si que el Jutge pot tenir en compte la discapacitat a l’hora de determinar la quantia de la prestació.

Josep PRAT RIURÓ
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS