Propietat de fotos a Instagram

29-05-2014Meneame

Quina és la legislació respecte a les fotos que els usuaris pugen a Instagram? De qui són propietat aquestes fotografies? De la empresa o de l'usuari? Es poden usar lliurement en altres webs sense mencionar l'autoria o empresa? Gràcies.

L’ús d’Instagram, com qualsevol altre aplicació, implica l’acceptació dels termes i condicions establerts per l’empresa, malgrat que el més habitual és que ningú les llegeixi. Les fotografies s’entenen que són de la persona que les penja, qui tindria els drets de propietat intel·lectual sobre les mateixes sempre i quan sigui efectivament el seu autor. El fet que estiguin penjades a Instagram o una altre aplicació no suposa que es puguin utilitzar lliurement per altres persones sense el consentiment del seu autor.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS