S´ha de crear sempre una comunitat?

29-05-2014Meneame

A tot edifici ha d'haver-hi una comunitat de veïns constituida? I un president d'aquesta comunitat?
Benvolguda/t, en relació al règim jurídic de la propietat horitzontal, l’article 553.1 del Codi Civil de Catalunya, estableix que tot règim de propietat horitzontal comporta, entre d’altres, la configuració d'una organització per a l'exercici dels drets i el compliment dels deures per part dels propietaris.

Aquesta organització i les normes de la mateixa comunitat, s’estableix en el títol de constitució que ha de constar en escriptura pública i, entre d’altres, pot contenir els estatuts de la comunitat. Respecte a la segona qüestió, cal assenyalar que l’article 553.15 del mateix text legal, estableix que els òrgans de govern de la comunitat són la presidència, la secretaria, l'administració i la junta de propietaris i, que en el cas dels tres primers, que són unipersonals, poden recaure en una mateixa persona si ho estableixen els estatuts o ho acorda la junta.


Joel Mañas Serra
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS