En què consisteix el dret a la imatge?

19-09-2014Meneame

Simplificant, el dret a la imatge consisteix el dret de cada persona a obtenir i difondre la seva pròpia imatge, entesa com a representació de la figura humana, i a impedir la seva obtenció o reproducció sense consentiment. Té la consideració de dret fonamental de la persona, recollit a l’article 18 de la Constitució.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SABAT ADVOCATS