Sorolls: Llei autonòmica o ordenança municipal?

23-10-2014Meneame

Si la llei de sorolls del meu poble es més restrictiva en quanta decibels i horaris que la de la Generalitat, tot i ser la municipal més antiga, quina s'ha d'aplicar?
La normativa de la Generalitat dóna competències als municipis per dictar ordenances reguladores de la contaminació acústica, sempre que no redueixin les exigències i paràmetres establerts per la Llei. Per tant, l’ordenança municipal pot ser més restrictiva que la Llei. Altra cosa és que, com diu, l’ordenança municipal sigui anterior a la Llei, que és de l’any 2002.

Aquesta preveu l’adaptació de les ordenances municipals anteriors al que disposa la llei, però permet el manteniment de mesures preventives i correctores que donin un major grau de protecció. Caldria veure l’ordenança municipal en concret, i veure si s’ha adaptat o no a la Llei durant aquests anys, però encara que sigui per motius de prudència, aconsellaria subjectar-se al que diu l’ordenança.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS