Tinc una bases de cotització de 1200 euros i la de la SS és de 1400 euros. Quina em serveix per a la jubilació?

16-10-2014Meneame

Buenos tardes: veran tengo 55 años y 31 años cotizados como asalariada (comence a trabajar en 1976 con intervalos de tiempo)¿cuantos años se necesitan para tener la vida laboral completa y cobrar el 100x100 de la pension?¿me puedo jubilar anticipadamente?¿a que edad?¿cuanto me penalizan?.Tengo una base de cotizacion de 1200 euros y una base de cotizacion a la seguridad social de 1400 euros ¿cual es la que me sirve para la jubilacion?si sigo asi ¿cuanto cobraria al jubilarme?¿puedo pedir yo a la empresa contrato de relieve?¿o me lotienen que pedir ellos a mi ?.Es verdad que por cada hijo(tengo 2) tienes unos meses cotizados?.Yo en aquel momento deje de trabajar. MUCHAS GRACIAS Y DISCULPEN LA EXTENSION. Necesito que me asesoren. Luis

La jubilació parcial ha de ser consensuada amb l'empresa, no pot ser imposada per cap de les dues parts.

Respecte al còmput de dies per a la jubilació pels fills que ha tingut, dir-li que la legislació en matèria de Seguretat Social estableix uns períodes ficticis de cotització, a favor de la treballadora sol·licitant de la pensió, d'un total de 112 dies complets de cotització per cada part d'un sol fill i de 14 dies més per cada fill a partir del segon, aquest inclòs, si el part fos múltiple, a l'efecte de les pensions contributives de jubilació i d'incapacitat permanent de qualsevol règim de la Seguretat Social. No es computen aquests dies si per ser treballadora o funcionària en el moment del part, s'hagués cotitzat durant la totalitat de les 16 setmanes o, si el part fos múltiple, durant el temps que correspongui (LGSS disp.adic.44ª).

A més, des de l'1-1-2013, es computa com cotitzat el període d'interrupció de cotització per extinció de la relació laboral o finalització de prestacions de desocupació produïdes entre els 9 mesos anteriors al naixement, o els 3 mesos anteriors a l'adopció o acolliment permanent, i la finalització del 6º any posterior a aquesta situació, per 112 dies per cada fill o menor adoptat o acollit que s'incrementarà gradualment fins a l'any 2018.

Per a la resta de preguntes em remeto a la consulta anterior.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS