Hola,en un ambargament del sou,per no pagar ,quina partporpocionalambargan i es tarda molt de temps en que elsJutjesdoninl´ordre?

05-02-2015Meneame

Hola,en un ambargament del sou,per no pagar ,quina partporpocionalambargan i es tarda molt de temps en que elsJutjesdoninl´ordre?

L’article 607 de la Llei d’Enjudiciament Civil (LEC) regula l’embargament de salaris i pensions. L’indicat article declara que són inembargables el salari, sou, pensió…. que no excedeixi del salari mínim interprofessional, i estableix un percentatge que val 30% al 90% pels salaris que el superin i en funció dels ingressos. Respecte a quan triga el Jutjat a decretar l’embargament dependrà del funcionament del mateix i no existeix un termini fixe.

Pau VILA RUTLLANT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS