Els autònoms estan obligats a seguir el conveni?

14-05-2015Meneame

Els autònoms estan obligats a seguir el conveni i facturar les hores segons el conveni del seu sector? Si facturen les hores sota el preu de conveni, se´ls pot denunciar? en cas afirmatiu, a on? Si els autònoms facturen preu/hora sota conveni és competència deslleial? què poden fer els autònoms i empreses que compleixen conveni per evitar aquestes situacions fraudulentes? gràcies.
Els autònoms no es regeixen per cap conveni col·lectiu sinó per la relació contractual entre el seu client -l'empresa- i ells, fixant el preu que estimin adequat sense que hagin d'atendre a més criteri que el que estableixi el mercat, és a dir, l'oferta i la demanda. El que sí que s'ha de vigilar és que els autònoms no siguin falsos autònoms, és a dir, que estiguin tan integrats en l'estructura laboral de l'empresa com un treballador normal, sense distinció alguna amb aquests i sense complir els requisits per ésser autònoms o autònoms econòmicament dependents (trade). De succeir això es pot denunciar els fets a la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS