Què és l´IRPF?

19-11-2015Meneame

Què és l'IRPF?

L'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o IRPF és un impost personal, progressiu i directe que grava la renda obtinguda en un any natural per les persones físiques residents a Espanya. S'entén com a fonts de renda els rendiments del treball, del capital i de les activitats econòmiques, així com els guanys i pèrdues patrimonials i les imputacions de renda que en el seu cas estableixi la llei.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS