Una dona em vol donar la seva herència que es una propietat, una casa. Què passa amb l´impost d successions aquest.

03-12-2015Meneame

Una dona em vol donar la seva herència que es una propietat, una casa. Què passa amb l'impost d successions aquest.
Pel que entenc, la senyora vol fer-li donació d’una propietat que ha rebut com a beneficiària d’una herència. En aquest supòsit, ella hauria de liquidar l’impost de successions i vostè el de donacions.
Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS