Es pot inhabilitar el dret d´una successió?

22-01-2016Meneame

Dos nebots únics drethhavents d´una succesió intestada d´una seva tia soltera difunta. Un l´ha acompanyada sempre fins al final i l´altre no n´ha volgut saber mai res. És pot inhabilitar el dret d´aquest últim?

En el cas que comenta, la llei és qui determina que els nebots hereten a la difunta que no ha atorgat testament, al no haver altres parents més propers. En aquests casos, només es perd el dret a succeir si la persona cridada és indigna, la qual cosa només té lloc per causes molt greus i entre les que no es troba aquesta falta de relació. Aquesta causa només pot arribar a tenir efectes en quant a la llegítima, ja que la l’absència manifesta i continuada de relació familiar entre el causant i el legitimari és causa de desheretament. Aquest supòsit no seria aplicable, doncs en primer lloc els nebots no tenen dret a llegítima en l’herència dels oncles, i per altra banda, s’ha d’establir expressament pel causant en testament, per la qual cosa no s’aplica en el supòsit de successió intestada.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS