Em poden instal´lar unes plaques solars a l´edifici del davant i tapar-me les vistes? Són les vistes una propietat? Puc reclamar-les? Què és el dret devol?

06-02-2016Meneame

Em poden instal"lar unes plaques solars a l'edifici del davant i tapar-me les vistes? Són les vistes una propietat? Puc reclamar-les? Què és el dret de vol?

En principi l’actuació que comenta seria legal, llevat que vostè tingui constituïda una servitud al seu favor que impedeixi al veí fer cap obra o instal·lació que li tregui les vistes. En quant al dret de vol, legalment es considera com aquell dret que atribueix a una persona la facultat de construir una o més plantes sobre un edifici o solar edificable, fent-se seva la propietat de les noves construccions resultants.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS