El premi de vinculació, és sobre el 100% de la base o sobre el 25%

21-04-2016Meneame

Bona tarda, L´any 2012 em vaig jubilar parcialment, amb un 75% de jornada laboral reduïda. Acabo de jubilar-me totalment. Em regeixo pel Conveni d´Hostaleria de la província de Girona. En aquest Conveni hi figura l´article 37 sobre el premi de vinculació. Aquest premi, que es una quantitat dinerària, no se si es sobre el total de la base, això es, 100% o sobre el 25% que vaig cobrar els últims 3 anys? Quant em vaig jubilar parcialment no vaig cobrar cap premi de vinculació. Moltes gràcies per respondre´m.

El dia que es va jubilar parcialment va haver de signar amb l'empresa un nou contracte de treball a temps parcial, per tant, va modificar les condicions laborals al disposat en aquest nou contracte, entre elles, lògicament, el temps de treball i el salari, estant aquestes noves condicions les que prevalen.
Per tant, el premi de vinculació anirà lligat al seu salari actual, no a l'anterior que
hagués tingut.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS