Com puc obligar a la comunitat que es repari la meva terrassa i baixant d´aigua de la teulada que em provoca humitats?

31-05-2016Meneame

La Llei preveu que la conservació i manteniment dels elements comuns d’ús exclusiu correspon al propietari, i la dels elements comuns generals correspon a la comunitat. En el seu cas, es tindria que veure si la seva terrassa és un element comú, o bé consta en la escriptura que és un element comú d’ús exclusiu del seu pis. També caldria saber quina és l’origen concret de les humitats que pateix, per determinar qui seria el responsable. Si hagués responsabilitat de la comunitat, tindria que comunicar la necessitat de les reparacions a l’administració de la mateixa, perquè prengui les mesures necessàries. Si no s’adoptessin, es tindria que sol·licitar per escrit a la presidència que s’inclogui aquesta reparació dintre dels assumptes a tractar a la Junta de Propietaris. Si no s’adoptés cap acord en aquest sentit, tindria que impugnar judicialment la decisió si es considera que és greument perjudicial per a vostè.
Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS