M´han posat una multa a la zona blava quan portava el distintiu de minusvàlid d´un familiar al que estava portant en aquell moment. En la ciutat, es pot aparcar sense pagar amb aquest distintiu. Puc recórrer la multa d´alguna manera?

19-05-2016Meneame

Una vegada li notifiquin la incoació del procediment sancionador podrà presentar les al·legacions i sol·licitar la pràctica de les proves que cregui oportunes. Si l´administració no estimés les seves al·legacions i acabés imposant-li una sanció, contra la mateixa podria interposar recurs de reposició o presentar directament recurs contenciós administratiu.

Joan BLANCO GINÉS
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS.