Haig de declarar una ajuda que rebo de la meva mare?

08-09-2016Meneame

Bon dia, Cobro de l´atur i paral.lelament la meva mare em fa una transferencia bancaria per fer front a les meves obligacions. Haig de declarar aquesta ajuda que rebo de la meva mare i com. Gracies.

Les quantitats que li dona la seva mare es una donació i per tant tributaran per l’impost de successions i donacions donat que estan subjectes a aquest impost, entre altres, les adquisicions gratuïtes, és a dir, sense contraprestació, de béns i drets entre vius, ja sigui per donació o per qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït.

Ara bé, abans de liquidar l’impost li recomano que s’assessori en el assessor fiscal o gestor.

Luis MORENO PRAT
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS