Sóc propietari d´un terreny i un veí el treballa. Ell diu que paga l´IBI i que se´l pot fer de la seva propietat. És això cert

04-11-2016Meneame

Que diu el Dret Civil Catalá referent a : soc propietari d´un terreny rústic, i que el treballa un veí fa mes de 25 anys. No rebo cap renda a canvi. Ell diu, que com que paga el corresponent I.B.I. se´l pot fer de la seva propietat. Com s´explica, que si el terreny no es al seu nom, pugui pagar l´impost corresponent ?. Gracies. Joan.

La seva consulta es refereix a la usucapió, que és el dret d’adquirir la propietat per la possessió del bé durant el temps fixat per la llei. En la actualitat s’estableix un termini de vint anys de possessió pels immobles. Ara bé, aquest termini s’estableix legalment a partir de l’any 2006, ja que abans el termini era de trenta anys. Això vol dir, com a norma general, que si la usucapió va començar abans d’aquell any, el termini serà el de la llei anterior (hi ha altres especialitats de dret transitori, però en principi sembla que no serien aplicables en aquest cas). Per tant, es tindria que veure des de quan aquesta persona està en possessió d’aquesta altra persona, per veure si ha transcorregut el termini legal d’usucapió, i si s’han donat entre tant altres fets que haguessin interromput aquest termini, o altres causes que impedeixen que s’apliqui. En relació a que aquest veí, com diu, pagui l’IBI del terreny, es pot deure a que en el Cadastre aquest terreny figura a nom d’aquesta altra persona. La inscripció en el Cadastre no és la determinant, ja que es considera que el Cadastre és un inventari a efectes fiscals i el que determina el dret de propietat és el Registre de la Propietat. Tot i això, el pagament dels impostos pot ser un indici de la possessió dels béns. Per això li aconsellem que consulti a l’Ajuntament, o en el Cadastre, per veure a nom de qui està aquesta finca.

Miquel GARCIAS MIQUEL
Advocat
PRAT SÀBAT ADVOCATS